Regulamin newslettera

REGULMIAN Newsletter

1. Użytkownik może zapisać się na usługę newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Usługodawcy.

2. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.

3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z MamaGama, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. MamaGama informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

8. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy mamagama@mamagama.pl lub pocztą na adres MamaGama s.c. ul. Jasna 17 m 1, 00-003 Warszawa. Z usługi Newslettera można zrezygnować również logując się na swoje konto w www.mamagama.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

9. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

10. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z MamaGama s.c. lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

11.       Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

12. W przypadkach tu nie uregulowanych i pozostałym zakresie stosuje się zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego, Postanowienie Polityki prywatności i cookies.