Zainspiruj się: NOWOŚCI PORADNIK PREZENTOWY OUTLET

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na www.mamagama.pl

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.mamagama.pl ?

Administratorem danych osobowych www.mamagama.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

Kamila Witkowska - Gawrońska prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Mavero s.c. 

Halina Hermann prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Mavero s.c. 

 

MAVERO s.c.

Kamila Witkowska-Gawrońska, Halina Hermann

ul. Jałowcowa 8,

05-080 Izabelin C

NIP 521-369-51-41

 

 

II. Dane kontaktowe ADO: Kamila Witkowska Gawrońska

 1. Adres e-mail: mamagama@mamagama.pl,
 2. Adres do korespondencji / siedziba: MamaGama, ul. Lirowa 42, 02-387 Warszawa;

III. Sklep, w zależności od danej sytuacji, może przetwarzać Twoje dane w jednym lub w kilku poniższych celach:

 1. W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (rejestracja w sklepie) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. W celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. zapytanie o towar)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. W celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. W celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. W celu gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. w celu: marketingu bezpośredniego realizowanego przez Sklep w okresie trwania umowy,
 6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

IV. Podanie przez Ciebie danych w sytuacjach opisanych w pkt. 3 lit a do lit. d jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług naszego sklepu; Podanie danych w sytuacjach opisanych w pkt. 3 lit e jest dobrowolne i nie stanowi warunku wykonania umowy. W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

V. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

 1. współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,
 2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług hostingowych, przewoźnikom, dostawcom usług płatniczych, biura księgowego, usługi serwisu IT, kancelarią prawnym;

VI. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

 

VII. Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej klauzuli informacyjnej o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych;

 

VII. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

VIII. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

VIII. Twoje dane nie są udostępniane osobom/firmom trzecim w celach marketingowych.

 

IX. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

ADO wdrożył w www.mamagama.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.mamagama.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT www.mamagama.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wytycznymi RODO.

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

X. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.mamagama.pl

 

A. www.mamagama.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.mamagama.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.mamagama.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.mamagama.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.mamagama.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

B. www.mamagama.pl (cookies)

www.mamagama.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.mamagama.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.mamagama.pl do Twoich potrzeb.

 

www.mamagama.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.mamagama.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.mamagama.pl.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.mamagama.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.mamagama.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.mamagama.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.mamagama.pl

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.mamagama.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.mamagama.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.mamagama.pl

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.mamagama.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

XI. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.mamagama.pl

www.mamagama.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.mamagama.pl linki do innych stron internetowych. www.mamagama.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

XII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.mamagama.pl

www.mamagama.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.mamagama.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.mamagama.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.mamgama.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

VIII. Kontakt

www.mamagama.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą mailową mamagama@mamagama.pl

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt na e-mail mamagama@mamagama.pl

 

IX. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt listowny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie dane znajdują  się zawsze na stronie sklepu w zakładce kontakt i niniejszej Polityce.

 

 

 

X. Zabezpieczenie danych

 

Kliencie jesteś zobowiązany chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystujesz w związku z korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie. Prosimy aby zawiadamiać nas niezwłocznie o korzystaniu z Twojego konta przez osoby trzecie.

Dokładamy starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego Serwisu i chronić Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po wpisaniu login i hasła, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby, z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania Serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu.